2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

2015 YILINDA KAZI ÇALIŞMALARININ BAŞLAMASI

2012 yılında yüzey araştırmaları ile başlayan Gevale kazısının 2015 dönemi uzun soluklu bir kazı çalışması ile sürdürülmüştür. 11 Mayıs 2015 tarihinde başlamış olduğumuz kazı dönemi 12 Ekim 2015 tarihe kadar sürdürülmüştür. Yoğun bir titizlik ve gayretle yapmış olduğumuz çalışmanın ilk aşaması 2014 yılında brandalar ile kapatılan tapınak, sarnıç ve açmaların üzerindeki bu brandaların kalındırılması ile yeniden başlanmıştır. Daha sonra alan temizliği yapılarak devam edilmiştir. Bu kazı döneminde yapmış olduğumuz çalışmalar büyük çoğunlukla kale bölümünde yoğunlaşmıştır. Bu dönemki kazı çalışmalarında farklı ölçülerde ve işlevleri tam olarak tespit edilemeyen çok sayıda mekan ortaya çıkartılmıştır. Bu mekanların taş örgülü ve kireç harçlı duvarlara sahip olduğu tespit edilmiştir. Yine kazı çalışmaları neticesinde kale de su ihtiyacının karşılanması için çok sayıda sarnıç yapısının bulunduğu bunların en ve boylarının farklı olduğu tespit edilmiştir.

2015 yılı kazı çalışmalarında belki de en önemli buluntulardan birisi de alanın doğu kısmında ortaya çıkarıldılan hamam yapısıdır. Sıcaklık ve külhan bölümü ilk edapta ortaya çıkartılan hamamın zemininin taş döşeli olduğu ve Sıcaklık mekanın altında bir hipocaust sisteminin varlığı tespit edilmiştir. Doğu batı doğrultusunda uzanan sıcaklığın kuzeyinde ise külhan ve su deposu bölümü sağlam olarak ortaya çıkarılmıştır. Hamamdaki kazı çalışmaları sırasında çok sayıda alçı parça ortaya çıkarılmıştır. Yazılı ve bitkisel motiflerle tezyin edilmiş alçı parçaların iki farklı dönemde kullanılmış olduğu üst üste yapıştırılmış alçı örneklerden anlaşılmaktadır.

2015 yılında Gevale kalesinde yapılan kazı çalışmaları kalenin güney etekleri ile zirvenin doğusunda gerçekleştirilmiştir. Güney yamaçtaki kazılar neticesinde farklı ölçü ve boyutlarda 18 adet kaya oyma mekan ortaya çıkartılmıştır. Mekanların girişleri dikdörtgen formlu olup güneye açılmaktadır. Şu ana kadarki çalışmalar neticesinde üç kademe halinde tespit edilen mekanların 11 tanesi bağımsız birer mekan halinde iken 8 tanesi ise içeriden birbirine bağlantılı oldukları tespit edilmiştir. Geç dönemde bu mekanların farklı işlevlerde kullanılmış olduğu tespit edilmiştir. Özelliklede mekanlar içerisindeki hayvan bağlama yerleri ve yemliklerin varlığı bu durumu teyid etmektedir. Kaya oyma mekanlar kalenin üst bölümünden kaynaklanan toprak ve taş akıntısından dolayı tamamen toprak altında kalmışlar sadece birkaç tanesinin giriş açıklıkları görülebilmekteydi. Buradan hareket edilerek daha önce de bilinmeyen çok sayıda mekan ortaya çıkartılmış ve önümüzdeki yıllarda ise bu sayının artacağı mevcut izlerden anlaşılmaktadır. Buluntu açısından oldukça fakir olan bu mekanların içlerinden daha çok kalenin üst bölümlerinden kaynaklanan akıntılar sonucunda muhtelif dönemlere ait sırlı sırsız seramik parçalar, metal çiviler, lüle parçaları ve birkaç tane ise sikke bulunmuştur.

Bu yılki kazılar neticesinde çok sayıda farklı dönemlere ait sikke, yüzük, cam bilezik parçaları, sırlı-sırsız seramik parçalar, iki adet bakır leğen, üç adet küp, birer adet üç ayak (kinet) ve yeşil sırlı yıldız formlu çini, biri sağlam olarak 17 adet lüle, 30 adet metal mermi çekirdeği, top güllesi, bir adet sedeften okçu yüzüğü, farklı formlarda ok uçları ile çok sayıda nal ve çivi parçaları bulunmuştur.

Kazı çalışmaları devam ederken açmaların yanı sıra çıkan topraklarında elenmesine başlanmış ve kazı sezonu bitene kadar bu eleme çalışmaları devam ettirilmiştir. Bu eleme çalışmaları esnasında birçok metal buluntu, sikke, cam bilezik parçaları, sırlı sırsız seramik parçaları, alçı parçaları ve metal bilyeler bulunmuştur. Açmalardaki kazı çalışmalarımız 12 Ekim 2015 tarihinde tamamlanmıştır. Bu tarihten sonra kazı alanında çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmalarına ağırlık verilmiş olmakla birlikte alandan çıkan toprağın elenme çalışmaları 4 işçi ve 4 elekle sürdürülmüştür. Çevre ve taş düzenlemelerinden sonra ortaya çıkarttığımız alanların koruma ve kapatma çalışmaları yapılmıştır. Kazdığımız alanların rölöve çizimleri yapılmış ve bu çizimler hava fotoğraflarıyla desteklenmiştir. 2015 kazı çalışmaları bize bu alanın sadece bir askeri kale değil de sivil hayatın da var olduğunu buluntularıyla göstermiştir. Özellikle bu yıl çok sayıda bulduğumuz cam bilezik parçaları ve kadın yüzükleri kalede kadın nüfusun yoğun olduğunu göstermektedir. Bunların yanı sıra günlük kullanım araçları (kap, makas, iğne, tencere, süzek) yoğun bir şekilde bulunması sivil hayatın varlığının kanıtıdır.