GEVALE KALESİ'NİN YERİ VE KONUMU

Gevale Kalesi, Konya kent merkezine yaklaşık 10 km. uzaklıktaki 1675 m. yüksekliğe sahip olan Takkeli Dağ’ın zirvesinde yer almaktadır. 37°54'4.65"K ve 32°23'12.59"D enlem ve boylam derecelerinde yer alan Gevale Kalesi’nin burçları uzaktan takke gibi göründüğü için halk tarafından Takkeli Dağ’da denilmektedir. Kuzeyindeki Büyük Gevale (Büyük Sarıklı) dağ ise 1750 m. yüksekliğindedir.

Gevale Adının Kökeni

Gevale isminin kaynağı ve kullanımı konusunda çeşitli görüşler ve kullanımlar bulunmaktadır. İ. Hakkı Konyalı, Gevale isminin Friglerin dişi yer tanrısı olan Cybele’den geldiğini söyler. Bu isim çeşitli dillerde harflerin farklı şekillerde okunması ve değiştirilmesi ile Sibel, Sibele, Kübel, Kübele, Küvel, Küvele, Kiveli, Kivele, Kevele, Kebele, Hubel, Hobal gibi bazen de kelimenin birinci harfi biraz yumuşatılarak Gevale ve Gebeie gibi okunmuştur. Bu kalenin kuzeydoğusunda bulunan ve bölgeye yakın bir yerleşim yeri olan Silleliler ise Gevelle veya Gevale olarak adlandırmışlardır. Kalenin burçları, uzaktan takke gibi göründüğü için bu dağa Takkeli Dağ’da denilmektedir.
Gevale adı tarihi kaynaklarda ve seyahatnamelerde ise farklı şekillerde geçmektedir. İbn-i Bibi, Ahmet Eflâkî, Hoca Sadeddin Efendi’nin eserlerinde Gevale olarak geçerken, diğer yayınlarda Kevele, Kirale, Gavele, Kaballa, Kevale, Kavala ve Kabala, Gâvele gibi çeşitli şekillerde kullanılmıştır.