2013 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

2013 YILINDA KAZI ÇALIŞMALARININ BAŞLAMASI

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 15.07.2013 gün ve 146416 sayılı yazılarında belirtilen izin ile Konya Müze Müdürlüğü sorumluluğunda bilimsel danışmanlığı Prof.

Dr. Ahmet ÇAYCI başkanlığında bilim adamlarından oluşan bir ekip tarafından kazı başlamış ve 4 yıldır düzenli olarak devam etmiştir.

Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI başkanlığında kazı başkan yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Zekeriya ŞİMŞİR, bölümümüz Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Erkan AYGÖR, Öğr. Gör. Ahmet YAVUZYILMAZ, Konya Müze Müdürlüğü Uzmanı M. Ali ÇELEBİ ile Sanat Tarihçi Ahmet ŞEN ve Yüksek Lisans öğrencilerimiz Selçuk OĞUZ, Hasan Hüseyin Özdeniz ve Selçuklu Belediyesi tarafından desteklenen 30 belediye işçisi tarafından kazı çalışmaları yürütülmektedir.

2013 yılında kazı çalışmalarına kalenin kuzey ve batı eteklerinde başlanmıştır. Bu dönemde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde tapınak olarak adlandırılan mekan, batı yönde sarnıç, kaleye giriş-çıkışı sağlayan potern (dehliz-gizli yol) ile sekiz adet kaya mezarı tespit edilmiştir. Bu mekanlarda gerekli kazı ve temizlik çalışmaları yapılarak rölöveleri alınmıştır. Bu dönemki kazı çalışmaları sırasında çok sayıda sırlı-sırsız seramik kap parçaları, lüleler, cam objeler, sikkeler, ok uçları, çiviler, nal parçaları bulunmuştur.